Ja, dit is voor zowel hotel en recreatie ondernemingen mogelijk. De producten staan dan te stralen met uw logo!